Servicevilkår

Servicevilkår

1 Generelt

1.1 Disse servicevilkår (“Vilkår”) udgør en juridisk bindende kontrakt mellem dig (“Brugeren” eller ”Bruger”) eller (“Leverandøren” eller “Leverandør”) og Ekspertlisten ApS (“Ekspertlisten”). Ved at besøge eller anvende de tjenester, der er tilgængelig via domænet og eventuelle sub-domæner på Ekspertlisten.dk (“Hjemmesiden”), accepterer du at være bundet af nærværende Vilkår.

1.2 Ekspertlisten har til formål at hjælpe Brugeren med at indhente tilbud (“Tilbud”) på byggeopgaver eller lignende. og modtage Tilbud fra håndværkere (Leverandører)

1.3 Ekspertlisten er ikke en håndværker eller lignende, og vi leverer derfor ikke rådgivning inden for de ydelser, som disse normalvis tilbyder.

1.4 Ekspertlisten anbefaler, at Brugeren til enhver tid selv indhenter oplysninger om Leverandører, og selv foretager en vurdering af, hvorvidt en Leverandør er egnet til at løse en specifik opgave. Du bør ikke acceptere et tilbud fra en Leverandør uden at foretage kontrol eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt den pågældende Leverandør er den rigtige til at løse opgaven.

1.5 På Hjemmesiden kan der forekomme oplysninger, der stammer fra CVR, Sikkerhedsstyrelsen, garantiordninger, andre relevante kanaler samt Leverandører, herunder nyheder, oplysninger samt profiler tilpasset de enkelte Leverandører. Ekspertlisten kontrollerer ikke disse oplysninger, og bærer intet ansvar for disse oplysninger over for Brugeren eller tredjepart. Oplysninger som du finder på Hjemmesiden, skal udelukkende anses som værende vejledende, derfor bør Brugeren udvise forsigtighed, da dette er på egen risiko.

2. Brug

2.1 Brugeren eller Leverandøren skal for at anvende vores tjenester via Hjemmesiden være en juridisk person eller enkeltperson på minimum 18 år.

2.2 Brugeren eller Leverandøren skal have læst, forstået og accepteret vores Vilkår samt cookie- & privatlivspolitik inden Brugeren eller Leverandøren anvender vores tjenester.

2.3 Det er gratis og uforpligtende for Brugeren eller at anvende vores tjenester på Hjemmesiden. Brugeren skal dog have et reelt ønske og behov om at få sin opgave løst. Det koster penge for Leverandøren at få adgang til og anvende vores tjenester. Den specifikke pris aftales mellem Ekspertlisten og Leverandøren.

2.4 Brugeren eller Leverandøren accepterer at Ekspertlisten kan vælge at tage kontakt telefonisk, via SMS eller pr. mail.

2.5 Brugeren accepterer at udvalgte Leverandører kan vælge at tage kontakt telefonisk, via SMS eller pr. mail i forbindelse med afgivning af Tilbud, både før afgivning af tilbud og efter.

2.6 Accept af Tilbud og levering af det indhold som er omfattet af Tilbuddet, foregår mellem Brugeren og Leverandøren. Ekspertlisten bærer intet ansvar i den forbindelse.

2.7 Brugeren accepterer, at forholdet til Leverandøren svarer til et forhold til en uafhængig kontrahent. Intet i nærværende Vilkår skal anses for at være et joint venture, partnerskab eller medarbejderforhold mellem Brugeren og Leverandøren eller mellem Ekspertlisten og Brugeren eller Leverandøren.

2.8 Hjemmesiden kan indeholde links til tredjeparts-hjemmesider, der ikke er under Ekspertlistens drift eller kontrol. Ekspertlisten kan ikke holdes ansvarlig for indholdet på en linket hjemmeside eller et link, som er på en linket hjemmeside.

2.9 Såfremt Ekspertlisten ikke er i stand til at indhente tilbud til Brugeren, vil Ekspertlisten give besked via mail, SMS eller telefonisk.

2.10 Ekspertlisten forbeholder sig retten til at afvise enhver Bruger eller Leverandør, der ønsker at gøre brug af tjenester på Hjemmesiden.

3. Intellektuel ejendomsret

3.1 Ekspertlisten ejer alle rettigheder til konceptet, Ekspertlisten mv., herunder alle immaterielle rettigheder i form af ophavsrettigheder, patenter, varemærkerettigheder, designrettigheder og alle materialer, der er lagt ud på Hjemmesiden (Ekspertlisten.dk, subdomæner og affilieret hjemmesider) af Ekspertlisten. Disse rettigheder og materialer er beskyttet af copyright og enhver ret i denne forbindelse forbeholdes.

3.2 Brugeren må ikke anvende Ekspertlistens ophavsretligt beskyttede materiale til noget formål uden forudgående skriftligt samtykke fra Ekspertlisten.

3.3 Ethvert brud på Ekspertlistens intellektuelle ejendomsret vil medføre erstatningspligt og blive retsforfulgt.

4. Ansvar

4.1 Vi kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af Hjemmesiden, herunder for (i) tab af indtægter, driftstab, forretningsmuligheder, tab eller ødelæggelse af data eller genskabelse af data, tab af goodwill, sikkerhedsbrud forårsaget af tredjeparts brud på telekommunikation og/eller internettet, omsætningstab (uanset om dette er direkte, indirekte eller følgetab), (ii) tab eller skade som følge af ansvar overfor tredjeparter (både direkte, indirekte tab eller følgeskade) eller (iii) ethvert indirekte tab.

4.2 Brugen af Hjemmesiden sker på Brugerens eller Leverandørens eget ansvar. Hjemmesiden udbydes, som det er og forefindes, og kan blive modificeret, opdateret, afbrudt eller lukket ned på et hvilket som helst tidspunkt uden varsel og ansvar, og vi garanterer ikke Hjemmesidens generelle anvendelighed eller tilgængelighed.

4.3 Hjemmesiden samt indhold og tjenester, der er tilgængelige via Hjemmesiden, udbydes som de er, og vi indestår ikke for indholdet eller rigtigheden af bidrag eller Hjemmesiden. Vi kan til enhver tid og uden at ifalde ansvar slette ethvert indhold på Hjemmesiden.

4.4 Vi gennemgår ikke alle bidrag på hjemmesiden, men gennemgår bidrag i tilfælde af anmeldelser om overtrædelser af vores Vilkår eller andre henvendelser vedr. bidrag. Vi kan til enhver tid undersøge og ændre (f.eks. anonymisere) bidrag, hvis vi finder det nødvendigt.

4.5 Bedømmelser og anden bidrag har alene vejledende karakter. I intet tilfælde kan vi gøres ansvarlig for indhold på Hjemmesiden, herunder bidrag, oplysninger som følge af vores baggrundstjek etc.. Anvendelsen af Hjemmesiden er i enhver henseende udelukkende brugernes og Leverandørens ansvar. Vi er ikke ansvarlige for evt. nedetid på Hjemmesiden.

5. Garanti

5.1 Ekspertlisten stiller ikke nogen garantier af nogen art. Ekspertlisten garanterer bl.a. hverken for kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af de tjenester, der leveres af Leverandøren. Ekspertlisten er ikke ansvarlig for, og har ingen kontrol over det arbejde Leverandøren leverer eller mangel på samme. Alle rettigheder og de forpligtelser som er forbundet til køb og salg mellem Brugeren og Leverandøren udøves og opfyldes udelukkende mellem Brugeren og Leverandøren. Brugeren og Leverandøren aftaler selv de betingelser, som gør sig gældende mellem Brugeren og Leverandøren, så længe disse ikke strider imod disse Vilkår.

6. Reference

6.1 Brugeren eller Leverandøren accepterer, at Ekspertlisten må anvende Brugeren som reference på Hjemmesiden med logo samt bruge i Ekspertlistens markedsføring og salg at Brugeren har anvendt vores tjenester på Hjemmesiden.

7. Force majeure

7.1 Ekspertlisten er fritaget for enhver forsinkelse eller nedsættelse i ydeevne, hvis dette kommer som følge af en uforudset begivenhed ud over vores rimelige kontrol, herunder, men ikke begrænset til, naturkatastrofer, krigshandlinger, brand, oprør, strejker, lockout, eller andre alvorlige arbejdskonflikter, optøjer, jordskælv, oversvømmelser, eksplosioner, epidemier, pandemier, mv.

Forpligtelser og rettigheder forlænges på en dag-til-dag basis i tidsperioden, hvor force majeure er i spil. Når sådanne begivenheder er aftaget, skal forpligtelser genoptages.

8. Tilmelding som Bruger

8.1 For at få adgang til at gøre fuld brug af Hjemmesiden skal du oprette en profil og registrere dig som bruger (herefter "Registreret Bruger"). Du vil blive oprettet som Registreret Bruger, når du ønsker at skrive en anmeldelse eller oprette en opgave.

8.2 Dit brugernavn vil blive vist på Hjemmesiden, f.eks. når du publicerer en bedømmelse eller andet på Hjemmesiden. Brugernavnet må ikke være anstødeligt/krænkende og ikke indeholde firmanavn eller navn på en kendt person, som tilhører tredjemand, og dermed fejlagtigt kunne forstås som om, du er tilknyttet eller repræsenterer denne tredjepart.

8.3 Vi har ret til, når som helst, uden varsel og uden ansvar, at slette, suspendere eller ændre din profil, hvis du overtræder Vilkårene eller gældende lovgivning. Ved sletning af din profil forbeholder vi os ret til at slette dine bedømmelser, opgaver, noter og andre bidrag, som du har publiceret på Hjemmesiden (se afsnit om Bidrag længere nede).

8.4 Vi forbeholder os endvidere retten til på ethvert tidspunkt og uden varsel eller begrundelse at slette din profil og/eller dine bidrag og anmeldelser. Vores ansvarsfraskrivelse gælder ubegrænset.

9. Bidrag fra Brugere og Leverandører

9.1 Rettighederne (inkl. immaterielle rettigheder) til bedømmelser, billeder mv., som en Registreret bruger eller Leverandør opretter, overdrages til Hjemmesidens tidsubegrænsede og non-eksklusive brug. Registrerede Brugere og Leverandører er ikke berettiget til royalty eller anden form for godtgørelse eller betaling for bidrag. Vi kan frit anvende og overdrage bidrag.

9.2 Ved bedømmelser af en Leverandør er det et krav, at den Registrerede Bruger har eller har haft et kundeforhold til Leverandøren eller på anden måde at gjort brug af Leverandørens ydelser. I visse tilfælde, kan vi bede om dokumentation for brugen af Leverandørens ydelser. Indhold af bedømmelser skal være ærligt, dvs. faktuelt korrekt og oprigtigt ment i tilfælde af holdninger.

9.3 Det er ikke tilladt at publicere bedømmelser vedrørende Leverandører, som den Registrerede Bruger eller Leverandør ejer, er ansat i eller på anden måde affilieret til via venskab eller familieforhold. Det er ligeledes ikke tilladt, at publicere bedømmelser af konkurrerende Leverandører.

9.4 Registrerede Brugere eller Leverandører må ikke publicere bidrag på Hjemmesiden, som

  • Krænker andres rettigheder, inklusive immaterielle rettigheder
  • Er anstødeligt eller ulovligt
  • Har politisk, religiøst eller racistisk karakter
  • Opfordrer til ulovlige formål
  • Kan forvolde teknisk skade

9.5 En bedømmelse skal omhandle et firma - ikke navngivne personer, selvom denne person måtte være ejer af firmaet. Vi forbeholder os retten til at anonymisere referencer til enkeltpersoner.

9.6 Vi forbeholder os retten til, uden varsel og uden begrundelse, at slette indhold, herunder bidrag på Hjemmesiden og bedømmelser.

10. Ansøg om blive Leverandør

10.1 Ekspertlisten forbeholder sig retten til at afvise en ansøgning om at blive Leverandør uden begrundelse.

11. Andre vilkår

11.1 Hvis nogen del af disse Vilkår skulle blive anset for retsstridig eller ugyldig, og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af Vilkårene. Ekspertlisten kan til enhver tid og uden varsel revidere eller ændre disse Vilkår.

12. Lovvalg og værneting

12.1 Ekspertlistens Vilkår skal tolkes og anvendes i overensstemmelse med den danske lovgivning. Tvister som måtte udspringe med udgangspunkt i disse Vilkår, skal afgøres af de danske domstole.